Project 3 Studenten Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Straat
Zomer 2008, Kunstruimte Noordwest

Als eindopdracht voor hun moduul Film en Fotografie hebben acht studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een foto-expositie opgezet.
In een periode van acht weken zijn diverse foto's gemaakt onder het overkoepelende thema "Straat".
In de expositie is het straatbeeld van Leeuwarden alswel van andere Nederlandse steden opgenomen.

De foto's waren eerst te zien als transparanten in de trappenhuizen van de parkeergarage bij het Oldehoofsterkerkhof.
Zomer 2008 waren een aantal van deze foto's te zin in Kunstruimte Noorderstation Noordwest.

Fotografen:
Flip ten Berge
Inge Elgersma
Moritz Grauer
Andreas Huizinga
Julian Philbert
Melle Renema
Wendy Thomassen
Sebastian Wolf


Aanleiding
Als studenten van het NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) is er een concept ontwikkeld waarbij een foto-expositie wordt gerealiseerd. Om dit project te bewerkstelligen en te financieren is het noodzakelijk om een aantal sponsors te betrekken in het project. Hierbij hebben wij uw hulp nodig om ons te helpen met dit initiatief.

Thema
Het overkoepelende thema is ‘straat’. Met de foto’s proberen wij op een kunstzinnige wijze het straatbeeld van Leeuwarden en enkele andere steden weer te geven. Het project wordt begeleid door een docent van de NHL, professioneel fotograaf. De foto’s zijn beoordeeld en geselecteerd op artistieke kwaliteit.

Locatie
De expositie zal gratis toegankelijk zijn voor een groot publiek bij de parkeergarage aan het Oldehoofsterkhof. De foto’s zullen te bewonderen zijn in de vier verschillende lifthokken van de parkeergarage bovenop het plein. Vanaf donderdag 19 juni 2008 is de expositie te bewonderen.

Opening
Om de expositie te openen zullen de Wethouder van Leeuwarden en de opleidingsmanager van de NHL vanaf een podium een kort woord houden met een megafoon. Na hun woord zullen zij in een flits van een fotocamera de expositie officieel openen met het maken van een foto. Hierna volgt muziek van een straatmuzikant en worden glazen champagne en hapjes geserveerd.

Foto’s
De foto’s worden op een transparantmateriaal van hoge kwaliteit gedrukt zodat de foto’s van zowel binnen als van buiten kunnen worden bezichtigd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de glazen stijghokken van de pakeergarage. De expositie bestaat uit tussen de 16 foto’s die zwart wit gedrukt worden op papier van 60 bij 90 centimeter. De straatfoto’s zijn merendeels in Leeuwarden geschoten, waardoor de foto’s bij het publiek een gevoel van erkenning zal oproepen.

Expositieduur
De foto’s zullen in een minimaal tijdsbestek van drie weken worden geŽxposeerd in Leeuwarden. De opening van de expositie zal plaats vinden op donderdag 19 juni. Na deze drie weken zal de expositie indien een succes met een aantal weken worden verlengd.

Sponsors
Om de expositie tot een succesvol project te laten verlopen zijn wij afhankelijk van sponsors. U als sponsor zal op verschillende manieren onder de aandacht worden gebracht bij het publiek en de genodigden tijdens de opening. Denk hierbij aan dat er 1000 flyers verspreidt zullen worden in de stad, lees; scholen, winkels, openbare ruimtes en op straat. Tevens zal er een persbericht worden geschreven die naar verschillende regionale en nationale dagbladen zouden worden verstuurd (via Expeditie Leeuwarden). Tijdens de expositie worden de logos en/of namen van de sponsors onder de hoofdfoto geplaats die op a1 formaat wordt gedrukt, hiernaast zullen de logos van de bedrijven ook op de 1000 flyers duidelijk aanwezig zijn.

Sponsoropties
Om het project te realiseren is er een totaal bedrag van € 800,- nodig. In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en Expeditie Leeuwarden is er al sterk fundament. Toch zijn we nog genoodzaakt om sponsoren aan te trekken om dit project volledig te financieren.

Dus in het kort willen wij als studenten een creatieve bijdragen leveren aan Leeuwarden door middel van deze expositie over de straat. Tevens willen wij onze fotografieperiode mooi afsluiten onder veel belangstelling