Project 12 Medium Gallery We Care A Lot About Art In Public Space4 april t/m 2 mei 2009

Werkperiode 4 t/m 12 april, tentoonstellingsperiode 18 april t/m 2 mei 2008

Kunstenaars:
Wouter Nijland, Mieke Rinket, Nicolas Vionnet (CH), Wouter Sibum en Aafke Weller.

Een project van Sign en Medium Gallery

Met dit project speelde de MediumGallery in op de “sociale wijkverbetering” in de buurt zoals de overheid dat voorstaat. Met hun site-specific benadering ging MG de wijk verbeteren.
De kunstenaars die de MG inzette in “We Care A Lot…” namen klussen op zich in opdracht van bewoners. De kunstenaars kozen een aantal klussen en gaven een titel aan hun uitgevoerde werk. Na de werkperiode van 4 t/m 12 april werden de werken opgenomen in een kunst/fietsroute. De deelnemende kunstenaars waren Wouter Nijland, Mieke Rinket, Nicolas Vionnet (CH), Wouter Sibum en Aafke Weller.
Documentatie van de verschillende werken was te zien in Kunstruimte Noordwest. Daar kon men ook de plattegrond van de kunst/fietsroute krijgen.


Verder inhoudelijke informatie:
Bij het project We care as lot (About Art In Public Space) wordt de betekenis en waarde van het kunstwerk en de rol van de kunstenaar uitgedaagd. Daarbij wordt gespeeld met de omstandigheden en voorwaarden die aan kunst gerelateerd lijken te zijn.
Zo kan er een verschil zijn in gezichtspunt tussen kunstbeschouwers en wijkbewoners bij wie de “karweitjes” plaatsvinden.
Wat blijft er over van de autonomie van het kunstwerk onder deze omstandigheden?
Aan de ene kant dient het karwei ter verbetering van de wijk, waarbij een sociale factor meespeelt. Aan de andere kant wordt het wel gepresenteerd in een kunstcontext.

Met betrekking tot de kunstenaars is de vraag: hoe gaan zij om met hun individuele artistieke inbreng en keuzes bij de verschillende werkzaamheden en hun rol als “wijkverbeteraar”. En in hoeverre wordt het karwei tot een eigen kunstwerk gemaakt?
De genoemde kunstenaars van “We care a lot” presenteren zich als collectief met de Noorderstation projectruimte NW als uitvalsbasis.

“We Care A Lot (About Art In Public Space)” manifesteert zich tevens als “community art” en dat raakt tevens de discussie over de praktijk waarbij kunstenaars worden ingezet als sociaal dienstverleners bij wijkverbetering. De omringende wijken zijn bestempeld als zogenaamde “Vogelaarswijken”. De kunst wordt hierbij aangewend om de leefbaarheid en de sociale veiligheid te verbeteren “We Care A Lot (About Art In Public Space”) draait dit om. In plaats van kunst als katalysator bij wijkverbetering vinden er daadwerkelijk praktische verbeteringen plaats welke daarna weer als kunst gepresenteerd worden, compleet met kunst/fietsroute en een tentoonstelling.

Sign: contact Marie-Jeanne Ameln 0623631796 signnl@gmail.com www.sign2.nl
Medium Gallery: contact Feiko Beckers 0644726374 www.mediumgallery.nl
www.kunstprojectennoorderstation.nl

Met dank aan Kunstraad, Groningen


Tentoonstelling en kunst/fietsroute “We care a lot (About Art In Public Space)”
18 april t/m 2 mei
Open: wo. t/m za: 14.00-17.00uur