Project 26 Dane Foto-installatie

Artistic point of view NL

‘I don’t see any reason to categorize different kinds of sexes, sexual identities or sexual preferences. Sexuality is fluid. You can be what you want to be.’

Termen als onmacht, obsessie en flexibiliteit zijn belangrijk in het werk van Dane.
Al fotograferend en filmend tast hij zijn grenzen af. Om dit, samen met het zelfreflecterend vermogen van het beeld, te versterken is hij altijd zijn eigen model. Zijn beelden zijn als een dagboek voor hem. Hij probeert zijn emoties en belevingen onder controle te krijgen door gebruik te maken van media als fotografie en video. Het zijn zijn bruggen naar de buitenwereld.

De objecten die Dane fotografeert, zijn objecten die hij zelf lang heeft gebruikt. Niet omdat hij dat wilde, maar omdat hij dacht dat het moest, dat het zo hoorde. Omdat hij dacht dat hij ‘vrouw’ was.

‘Ik kan me goed voorstellen dat de foto’s op een dag de attributen gaan vervangen. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Al was het alleen maar om de praktische reden, dat ik gewoon niet alles kan bewaren. Ik vraag me ook sterk af of ik dat wel wil. Al die gebruiksvoorwerpen symboliseren een stukje in mij dat vervaagt, dat achteraf misschien zelfs wel een leugen is geweest. Maar toch is het een onderdeel van mij. Dat kan ik niet ontkennen.
Als ik de objecten weggooi, zullen de foto’s een soort archief vormen. Deze beelden op zich zijn heel droog, ze laten alleen een object zien, meer niet. Het is ontdaan van zijn context. Het wordt pas interessant, als je je af gaat vragen waarom ik deze foto’s heb gemaakt. Dat is een belangrijk onderdeel van dit concept.’

In de foto’s waarin het lichaam centraal staat, experimenteert Dane met de vorm ervan.
Deze beelden zijn registraties van manieren waarop hij probeert met zijn lichaam te ‘boetseren’. Hij speelt met de vrouwelijke kenmerken. Hij bewerkt ze, neemt een bepaalde positie in of zoomt in op een deel van het lichaam dat het biologische geslacht niet vertelt. Ook in deze werken doet hij zijn vrouwelijke kant een soort geweld aan. Hij probeert haar te onderdrukken, weg te werken, maar toch in beeld te brengen. Doordat hij haar vastlegt, maar tegelijkertijd probeert te verbergen, ontstaat er een frictie in het beeld. Waarom zou je iets vastleggen dat je associeert met negatieve emoties? Het heeft alles te maken met het proberen grip te krijgen op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Tussen genderidentiteit en biologisch geslacht.

De video’s zijn registraties van handelingen die liggen op de grens tussen performance en acteren. Bijvoorbeeld ´NAILS 01, 02, 03 & 04´. Deze video´s beginnen alsof er een ´gewone´ handeling plaatsvindt. Maar door te spelen met tijd en herhaling krijgt het beeld al snel een totaal ander karakter. Er vindt een verschuiving plaats. De handeling is niet meer ‘normaal’, het wordt obsessief, dwangmatig en destructief.

‘Zo is het in het echte leven ook. ‘What you see is what you get’ gaat niet (meer) op. Je moet je beeld constant bijstellen en je eigen vooroordelen onder ogen zien.’

In zijn foto’s en video’s probeert Dane een eenduidig antwoord te vermijden. Hij vind dat niet zo interessant.

‘In mijn werk probeer ik een eenduidige vorm te vermijden. Ik vind dat niet zo interessant. Het is veel spannender grenzen af te tasten en daarmee iets los te maken in mijn eigen belevingen en die van de toeschouwer, zonder daar direct een conclusie aan te verbinden. Door in mijn foto’s steeds weer opnieuw te boetseren met het lichaam, experimenteer ik met de verschillende mogelijkheden die het heeft. Ik probeer steeds een ander beeld neer te zetten. Zowel tegenover de toeschouwer als tegenover mijzelf. Belevingen als verwarring, ontkenning, onmacht en de zelfreflecterende werking van het beeld, zijn factoren die de video’s en foto’s met elkaar verbinden.
Dat ik een eenduidige vorm probeer te ontwijken, is een directe afspiegeling van het dagelijks leven. Ik voel me soms gedwongen een keuze te maken. Iets waarvan ik niet weet of ik dat wel wil. Toch is niet kiezen ook een keuze. Het heeft tot gevolg dat je je neerlegt bij hoe het is.'

Juli 2009

t/m 29 augustus 2010, Noordwest