Gwendolyn van Essen
 
Tijd in de Ruimte
 
7
Een installatie over Tijd in de Ruimte ‘omdat de Tijd lijkt stil te staan al wordt de voortgang regelmatig en zelfs gedetailleerd vastgelegd’.
Van 17 juli tot en met 31 augustus 2009 is in De Portiersloge aan de Haddingestraat 26 in Groningen de installatie "Tijd in de Ruimte" te zien.
Het betreft een project van beeldend kunstenares Gwendolyn van Essen.
Het idee dat aan deze installatie ten grondslag ligt is dat de Tijd ruimtelijk wordt begrepen…
"Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur, maar ontijdelijkheid verstaat, dan leeft hij eeuwig die in het heden leeft. Ons leven is even eindeloos als ons gezichtsveld grenzeloos is."

Met dank aan & medewerking van: Erik Zwezerijnen, Derk Eimers, Carla Alma, Lies Ast-Boitem, Mirjam Rinkel, Miriam Smit, Koos Lina, Dick Jager, Ingrid Reijnders, Henk Puts, Hetty Sauer, Kunstlievend Genootschap (Galerie) Pictura en Gerda Huisman (Universiteitsbibliotheek Groningen, Bijzondere Collectie Archief).

* Citaat uit: Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (1922)

Informatie:
Gwendolyn van Essen www.gwendolynvanessen.nl

Opening: Café Marleen, Pelsterstraat 7 Groningen om 17.00 uur.
 

17-07-09 t/m 31-08-09