Johan van der Dong
 
Aidsremmers
 
27


Een project van Johan van der Dong over de penis in de kleinste galerie van Groningen.

Van maandag 2 mei tot en met zondag 29 mei is in Galerie De Portiersloge te Groningen de installatie ‘Aidsremmers ’ te zien, een installatie over hoe wij in onze samenleving ‘de penis‘ ervaren. De portiersloge is gevestigd aan de Haddingestraat 26 , 9711 KE te Groningen. De galerie is zo klein dat er uitsluitend kunstwerken in passen. Het werk van de kunstenaar moet dan ook van buitenaf bekeken worden.

De penis. Zij staat voor tederheid, voor liefde tussen mensen en voor het krijgen van een orgasme waarbij mensen zichzelf en de ander lief mogen hebben. Maar de penis staat de laatste jaren ook voor het misbruik door priesters van onschuldige kinderen, voor het misbruik van vrouwen, voor verkrachtingen, als onderdeel van oorlogsgeweld en voor aids door onveilige seks.
 
Met de installatie ‘Aidsremmers’ wil kunstenaar Johan van der Dong in zijn gedaante van man het grote leed dat de penis veroorzaakt aan de orde stellen.
Leed, zoals dit bijvoorbeeld in Afrika wordt veroorzaakt, waar velen slachtoffer worden van dit niets ontziende spook dat vele families treft en breekt. Onze wereld wendt keer op keer haar gezicht af als gegevens over deze demografische ramp opduiken waarbij de toekomst voor veel Afrikanen steeds weer opnieuw op het spel staat.

Ook nieuwsfeiten rondom misbruik van kinderen, in heden en verleden, zorgden dat dit eigenlijk teder bedoelde instrument in een verkeerd daglicht kwam te staan en levens die zo hoopvol waren in een puinhoop veranderden.

Op vrijdag 6 mei 2011 om 16.00 uur vindt bij De Portiersloge , in de nabijheid van de hoerenbuurt te Groningen, de opening van dit gebeuren plaats.

Kunstenaar Johan van der Dong (27-04-1962) werd wereldnieuws met projecten zoals de ‘Hotline’ en de ‘Postbus van God’, ‘ Jouw Orgaan, Mijn Orgaan’ en vele andere projecten en installaties.
In zijn kunst onderzoekt hij de gewoonten, de rituelen en symbolen van onze tijd, waarmee hij vervolgens het publiek wil raken en wijzen op de vanzelfsprekendheden van ons bestaan.

www.johanvanderdong.nl

Informatie:
Johan van der Dong
tel: 06 24199645
e-mail: info@johanvanderdong.nl

De Portiersloge, de kleinste galerie van Groningen is gevestigd aan de Haddingestraat 26,
9711 KE, Groningen.

3 mei 2011 - 29 mei 2011