Maria Jager
 
Statue Garden
 
47

Maria Jager maakt in de Portiersloge een installatie waarin een standbeeld figureert in een exotische omgeving.
Ze realiseert het werk ter plekke. Het zal gedurende deze maanden in ontwikkeling zijn.


In mijn werk transformeer ik beelden van mensen met behulp van modefotografie. Ik gebruik foto's van modellen als uitgangspunt voor mijn werk. In collages en tekeningen streef ik ernaar een verandering van karakter te bewerkstelligen, een ander voorkomen of een ontwikkeling vorm te geven. Gedaanteverwisselingen intrigeren mij, in het bijzonder het moment waarop het lichaam naar het androgyne beweegt. Verwarring over identiteit fascineert mij. In mijn werk wil ik spelen met de onduidelijkheid over sekse en identiteit, de tussenvorm en de dubbelheid daarvan.

4 maart t/m 28 april 2013