Apostolis Zolotakis Aurora
 
53


 

Tegelijkertijd exposeert Apostolis Zolotakis in Kunstruimte Zuidoost in station Groningen Noord.
1 - 31 oktober 2013