Hanneke van Limburg L’homme au pont de la Tournelle
 
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Varend op de Seine kijk je op tegen Genoveva,
de patroonheilige van Parijs. Dit markante
metershoge beeld straalt bescherming uit.
Dankzij dit beeld is
“L’HOMME AU PONT DE LA TOURNELLE”
gemaakt. Een iel figuurtje van uiteenlopende materialen.
Zittend op de koelblokken denkt hij alles te kunnen overzien.
EEN ANTIBEELD.
Zijn attributen: een staf met een plastic bloemetje,
een nep arm, een X op zijn shirt en een wijde zwarte mantel.

L’ANTISTATUE.
En navigant sur la Seine la Sainte Geneviève se monte.
Cette grande figure rayonne la protection.
Elle m’a inspiré de créer
“L’HOMME AU PONT DE LA TOURNELLE”,
une petit figure faite avec des matériaux divers.
“L’homme au pont de la Tournelle” pense d’avoir tout en contrôle.
Ces attributs sont un sceptre avec une fleur en plastique,
un bras artificiel, un X sur la chemise et un manteau large.
 

augustus 2014