SuBMuD Presenteert:
 

65
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eric Setz, Greg Que en Leslie Kamps

Van 1 oktober tot 31 oktober tonen deze drie kunstenaars de voortzetting van een werkproces waar vier niet uit zijn gekomen.

SuBMuD is een kunstenaarscollectief uit de de stad Groningen. De kern van SuBMuD bestaat uit Anh Tam Le, Eric Setz, Greg Que en Leslie Kamps. SuBMuD is iets meer dan tien jaar geleden opgezet als een open collectief, waar meerdere beeldende kunstenaars aan deel kunnen nemen. Die variatie in samenstelling vindt ook plaats.
Een ander uitgangspunt van SuBMuD is het opzoeken van het experiment. Bij een eerdere tentoonstelling in SMAHK in Assen in 2012, zijn er pogingen ondernomen tot het maken van een gezamenlijk werk. De huidige tentoonstelling in de Portiersloge is daar een vervolg op. In aanzet hebben de vier kernleden een werk gemaakt waaraan ieder gewerkt heeft, maar niet gelijktijdig. Dit werk presenteert SuBMuD op de tentoonstelling als een proces dat de komende maand wordt uitgevoerd door de drie actuele leden, Eric Setz, Greg Que en Leslie Kamps.


tot 31 oktober 2014
 

www.submud.org
 

 

oktober 2014