Ioannis Kolios Transformation
 
107


Sponsors:
Ioannis Kolios transformeert in deze serie werken basisbeelden met behulp van fotografie en computer; via herhaling rangschikt hij ze in nieuwe composities.
In dit specifieke geval leidt het onderzoek van dubbelzinnige betekenissen door middel van herhaling van het beeld, ons naar de dunne lijn tussen werkelijkheid en fantasie.

De werken zijn gemaakt met foto-etstechnieken op metalen koperplaten en door middle van zeefdruk. Vervolgens zijn ze door de kunstenaar met de hand gedrukt op papier.

 

18 december 2018 - 30 januari 2019