Nikos Basias Reading the Shape of Clouds
 
108


Sponsors:
(Nederlands zie onder)

Nature has proved many times that is, unquestionably, the biggest artist ever. However, sometimes it leaves the terrestrial, it goes to the clouds in order to deal with higher-up issues.

And there it is engaged in sculpture. Intangible, but visible, instead of marble, he uses the clouds and instead of the hammer, puts Aeolos to do overtime.

Go outside for a while and look at the sky. What clouds are telling you? It is difficult to decipher them. Τhese are not uncover easily in the eye of one hasty observer…. So, invest little more time in clouds!

From the ancient years, people were trying to interpret various signs in order to predict whether conditions. Clouds forms various shapes and designs, which with our imagination can be combined in different objects and situations. What we see, what we feel, many times differs from what another one sees.

The artist invites you, through his photos, to leave your imagination and travel, with your own cloud, building your own story, your own myth!


Het duiden van de vorm van wolken

De natuur heeft vele malen bewezen ongetwijfeld de grootste kunstenaar ooit te zijn. Soms verlaat zij echter het aardse, om naar de wolken te gaan en met hogere ‘thema’s’ te dealen.
En daar is zij bezig met beeldhouwkunst. Ontastbaar, maar zichtbaar. In plaats van marmer, gebruikt zij de wolken en in plaats van de hamer laat zij Aeolos (God van de winden) overuren draaien.
 
Ga even naar buiten en kijk naar de lucht. Wat vertellen de wolken je? Het is moeilijk om ze te ontcijferen. Ze laten zich niet gemakkelijk onthullen aan een haastige waarnemer ... Investeer dus iets meer tijd in wolken!

Vanaf de oudheid probeerden mensen verschillende tekens te interpreteren om de weersomstandigheden te voorspellen. Wolken vormen verschillende vormen en ontwerpen, die met onze verbeelding kunnen worden gecombineerd tot verschillende objecten en situaties. Wat we zien, wat we voelen, verschilt vaak van wat een ander ziet.

De kunstenaar nodigt je uit om via zijn foto's je over te geven aan je verbeeldingskracht en te reizen, met je eigen wolk, je eigen verhaal te bouwen, je eigen mythe!

 

www.nikosbasias.com

31 januari - 28 februari 2019