Tanja Tamina
 
115


De werkelijkheid is een oneindige cyclus van ontstaan en vergaan. De afzonderlijke dingen zijn tijdelijk maar hun stoffelijkheid vergaat niet, dit wordt telkens weer iets nieuws. Dit maakt de grens tussen leven en dood diffuus. Maar ook de grens tussen mens en dier, plant en water, aarde en heelal. Vanuit dit perspectief is alles fundamenteel gelijk.
 
Het werk van Tanja Tamina weerspiegelt in zijn aanpak, het cyclische karakter van de natuur. Het gaat niet om eindproducten, maar om verbanden. Het werk bestaat uit tekeningen, notities en objecten gemaakt van klei en andere materialen. Deze worden tijdelijk, voor de duur van een presentatie, op een bepaalde manier bij elkaar gelegd en gerangschikt. Het werk is ge´nspireerd op vormen en verschijnselen uit de natuur zoals de steencyclus, het zeeleven, zaden, cellen, licht, lucht, bot en weefsel. Menselijke natuurproducten zoals gereedschappen, spiegel, glas, verf en plastic, zijn ook een terugkerend motief. In de Portiersloge toont zij tekeningen, objecten en moza´eken.

Kijk voor meer informatie op:

www.tanjatamina.com
www.pattymorgan.net/tanjatamina

oktober 2019