Walburgis Meijers Wandelen tijdens een pandemie
123Toen Walburgis februari dit jaar besloot in De Portiersloge te exposeren was Covid-19 nog ver weg, in Wuhan. Sinds maart weten we beter en moesten we thuis blijven. Wandelen, belangrijk in het leven van Walburgis, mocht wel.
Aldus ontdekt ze in en rond haar woonplaats Groningen nog steeds nieuwe paden. En elke dag is ook in eigen omgeving anders. En levert andere beelden op.

Wandelen en werken is voor Walburgis innig verbonden. Meestal loopt ze alleen, in haar eigen tempo, voortdurend kijkend en ervarend. Wandelend kan de ruimte om haar heen intens tot haar doordringen, het weer, kleuren en kleurtinten, vormen en structuren, geluiden. Onderweg maakt ze schetsjes en foto’s.

s
In de Portiersloge hangen risoprenten van digitaal getekende herinneringsbeelden van landschappen en natuurelementen. Dze zijn gedrukt bij GRID.


Walburgis Meijers

www.walburgis.eu

Juli 2020