Johan van der Dong Van het economisch leven krijgt niemand het program
 
135b

Een Omzigtig pleidooi

Een project in de kleinste galerie van Groningen over hollen en (voorgoed) stilstaan.
Hoe de werkende mens zijn kop telkenmale in de eigen strop steekt.

Voor de kleinste galerie in Groningen heb ik een project ontwikkeld over de ratrace waarin we als economische eenheden actief zijn. De manier waarop we elkaar economisch verstikkend weten te omarmen. Voor de zoekende mens lijkt geen plek meer over. De leegheid van het systeem die dat oplevert waardoor van solidariteit nauwelijks noch sprake is. Mensen die door het systeem van meer en meer vaak letterlijk ziek gemaakt worden. Het model van manager die het systeem bepaalt. Met de burn-outs die daar weer het gevolg van zijn Waarna de achtergebleven collega’s het gevoel van een teveel aan werkdruk krijgen waarbij de zieke collega in het systeem verdwijnt. Het levert ons als samenleving jaarlijks een veel te grote strop op.

De ziekmakende processen van een samenleving die voor het meer en meer staat grijpt als een allesverslindend monster om zich heen. En daarbij kijken we allemaal toe. Alles moet zich naar het systeem voegen. Collega's mogen niet of nauwelijks uit de band springen. Het hebben van kleurrijke mensen met een andere mening of levenshouding wordt nauwelijks toegestaan. Juist omdat vanuit het bedrijfsmatige denken gelijkvormig gedachtengoed ontstaan is. Met als gevolg dat velen buiten de boot vallen waarbij juist die klokkenluider waar een samenleving baat bij heeft.

Ook in de cultuur is dat helaas het geval door de vaak te grote aandacht voor de grote producties waarin teveel  eenvormigheid terug komt. We zijn te braaf geworden met zijn allen waardoor alles op de winst gericht is en niet op de mens en zijn behoefte aan de vrijheid die hij ook binnen zijn beroep nodig heeft. Oorzaken daarvan hebben zoals boven beschreven tot een samenleving vol mensen in een identiteits-crisis geleid. Een puntensysteem voor de oppassende en braaf werkende burger ligt op de loer.

Naast de rouwadvertentie in het kader van goed burgerschap, heb ik een strop van stropdassen ontwikkeld die in oranje kleuren naast de rouwadvertentie komt te hangen omdat we onszelf aan het vermoorden zijn


Meer informatie Johan van der Dong 06 13063200/ info@johanvanderdong.nl

www.johanvanderdong.nl
 

 

18-31 augustus 2021