Manja Kindt Archief van verloren stromen
 
150


Zeventig aangespoelde objecten van de Waddenzee. Een deel uit de verzameling zwerfafval, verwerkt en gedrukt op groot formaat posters. Deze door de zee aangetaste vondsten zijn ge´soleerd en daardoor autonome beelden geworden.
December 2022